Vår idé era affärer

Upphandlingskonsulternas affärsidé är att hjälpa företag att göra affärer med stat, kommun och landsting. Och vi tar ingenting betalt om Ni inte erövrar det offentliga kontraktet. För att lyckas med det krävs kunskap om branschen, kunskap om LOU och en djup specialistkunskap om juridiken som omgärdar offentlig upphandling.

EN FÖR ERT FÖRETAG EKONOMISKT RISKFRI AFFÄRSMODELL

Vår modell för att vara Er upphandlingskonsult i en upphandlingsprocess går ut på att ni inte betalar något om Ni inte vinner det offentliga kontraktet. Vi tar en på förhand avtalad procent av kontraktssumman när Ni vunnit kontraktet. Kontakta oss för anbud i specifik upphandling. 

Offentlig upphandling
Maximera möjligheterna att vinna offentliga kontrakt

Offentlig sektor handlar upp varor och tjänster för ca 700 miljarder kr per år. Alla företag inom EU är välkomna att lämna anbud på den svenska offentliga marknaden. Med Upphandlingskonsulterna vid Er sida får ni professionell hjälp utforma anbud som sticker ut, att lämna korrekta och vinnande anbud vid offentliga upphandlingar.

FAQ

Hur lämnar man anbud i upphandlingar?

I de allra flesta fall utlyses en upphandling digitalt på internet. Anbud lämnas oftast också digitalt via den av upphandlarens valda plattform. Vid upphandlingar enligt LOU skall företag från hela EU kunna lämna anbud.

Hur kan ni hjälpa mig vinna en upphandling?

Vi kan genom vår erfarenhet och kunskap identifiera den bästa taktiken i utformande av anbud. Vi hjälper er utforma ert anbud på ett sätt som maximerar era möjligheter att vinna kontrakt.

Vad kostar era tjänster?

Ni betalar inget om ni inte vinner upphandlingen. Om ni vinner upphandlingen tar vi från 0,5 till maximalt 7,5 % av upphandlingens värde.

Erbjuder ni tjänster till upphandlande myndigheter?

I nuläget arbetar vi enbart med anbudsgivare.

Hur lång är en upphandlingsprocess?

Från 14-60 dagar i normalfallet.

Kan ni hjälpa oss överklaga ett tilldelningsbeslut?

Ja, vi bistår med hjälp hela vägen från att planlägga ett anbud till att driva en domstolsprocess. Vi har jurister med lång processerafarenhet.

Vilka är vi?

Vi erbjuder konsulter med mångårig kompetens och gedigen utbildning inom upphandling.

Samtliga konsulter har relevant högskoleutbildning.

Upphandlingskonsulterna är en del av Aagesson & Flodin AB. Ledningen består av Gunnar Flodin och Andreas Aagesson båda med juristexamen från Göteborgs universitet och  specialistutbildning inom offentlig upphandling samt mångårig erfarenhet av aktivt arbete med anbudsgivare från hela Europa.

Stäng meny